ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ Π.Μ.Σ. "ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ" - ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2023-24

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ Π.Μ.Σ. "ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ" - ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2023-24

Κατάσταση επιτυχόντων προς εισαγωγή στο Π.Μ.Σ. "Κοινωνική Θεολογία και Επιστήμες του Ανθρώπου" με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Συνεδρίαση 28.02.2024). Προνοία της Διευθύνσεως του Π.Μ.Σ., έχουν αποσταλεί στους επιτυχόντες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αναλυτικές ενημερώσεις και πληροφορίες σχετικά με την εγγραφή και την ένταξή τους στο Πρόγραμμα.

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ Α: ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΗ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

119120/17/11/2023
120974/22/11/2023
11916917/11/2023
122215/25/11/2023
119170/17/11/2023
114088/08/11/2023
115437/10/11/2023
110380/01/11/2023
110392/01/11/2023
127336/08/12/2023
119874/20/11/02023
121594/24/11/2023
123242/28/11/2023
120376/21/11/2023
127217/08/12/2023
118800/16/11/2023
102299/16/10/2023
103806/19/10/2023
119102/16/11/2023
126524/06/12/2023
120161/21/11/2023
120379/21/11/2023
120399/21/11/2023
121595/24/11/2023
98110/07/10/2023
122839/28/11/2023

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ Β
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ, ΣΧΟΛΙΚΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ,
ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ Β / ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1:
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ, ΘΕΩΡΙΕΣ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΚΑΙ ΗΘΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΜΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

120388/21/11/2023
107923/27/10/2023
2734/11/01/2024
126130/05/12/2023
126995/07/12/2003
3528/15/01/2024

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ Β / ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2:
ΣΧΟΛΙΚΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

112388/05/11/2023
122195/24/11/2023
122192/24/11/2023

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ Β / ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3:
ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

120396/21/11/22/023
120364/21/11/2023
121561/23/11/2023
116873/13/11/2023
120863/22/11/2023
120945/22/11/2023
120416/22/11/2023
99804/11/10/2023
120891/22/11/2023
120831/22/11/2023
120910/22/11/2023
116112/11/11/2023
98189/08/10/2023
122193/24/11/2023, 122194/24/11/2023
120937/ 22/11/2023

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ Γ: ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

127434/08/12/2023

ΔΕΝ ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΟ Π.Μ.Σ.

90635/25.09.2023
116258/12.11.2023
103652/18.10.2023
123844/30.11.2023
98099/07.10.2023
116053/10/11/2023