Καλώς ήλθατε! Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Κοινωνική Θεολογία και Επιστήμες του Ανθρώπου» έχει ως αντικείμενο τη διεπιστημονική μελέτη του κλάδου της Κοινωνικής Θεολογίας σε συνδυασμό με τη μελέτη γνωστικών αντικειμένων των Επιστημών του Ανθρώπου. Σκοπός του Π.Μ.Σ. «Κοινωνική Θεολογία και Επιστήμες του Ανθρώπου» είναι η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στο πεδίο της διεπιστημονικής έρευνας στον κλάδο της Κοινωνικής Θεολογίας και γνωστικών αντικειμένων των Επιστημών του Ανθρώπου.

 

Εκδηλώσεις

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΟΛΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ
01 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Δεν υπάρχουν καταχωρήσεις για τη συγκεκριμένη ημερομηνία. ΟΛΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ