Π.Μ.Σ. "Κοινωνική Θεολογία και Επιστήμες του Ανθρώπου"

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ Π. ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ ΓΙΑΝΝΑΡΑΚΗ

ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤOY ΦΟΙΤΗΤH Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΤΣΙΡΟΥ

ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ Κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΣΑΓΚΟΓΙΩΡΓΑ

ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ Π. ΕΥΜΕΝΙΟΥ ΚΟΪΝΑΚΗ

ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑΣ Κ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ ΜΑΣΣΑΡΟΥ

ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑΣ Κ. ΙΩΑΝΝΑΣ ΜΠΑΚΟΥΤΗ

ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑΣ Κ. ΣΤΕΦΑΝΙΑΣ ΚΑΤΣΙΜΠΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΠΜΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ" (2022-23)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΠΜΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ" (2022-23)

Ανακοινώνεται ότι η 7η Συνέλευση του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας της 3ης/3/2023 ενέκρινε τον πίνακα επιτυχόντων μεταπτυχιακών φοιτητών στο Π.Μ.Σ. "Κοινωνική Θεολογία και Επιστήμες του Ανθρώπου" του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας ακαδ. έτους 2022-2023. Ο Πίνακας των επιτυχόντων έχει ως εξής:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ...

ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑΣ Κ. ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΔΗΜΑΚΗ