ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΠΜΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ" (2022-23)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΠΜΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ" (2022-23)

Ανακοινώνεται ότι η 7η Συνέλευση του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας της 3ης/3/2023 ενέκρινε τον πίνακα επιτυχόντων μεταπτυχιακών φοιτητών στο Π.Μ.Σ. "Κοινωνική Θεολογία και Επιστήμες του Ανθρώπου" του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας ακαδ. έτους 2022-2023. Ο Πίνακας των επιτυχόντων έχει ως εξής:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ
α/α    ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΕΚΠΑ

1.        133718/08-12-2022
2.        124789/19-11-2022
3.        122520/14-11-2022
4.        134344/09-12-2022
5.        133166/08-12-2022
6.        119505/09-11-2022
7.        133137/07-12-2022
8.        127719/27-11-2022
9.        124785/19-11-2022
10.        124338/18-11-2022
11.        133106/07-12-2022
12.        131654/05-12-2022
13.        124784/19-11-2022
14.        130935/04-12-2022
15.        121213/11-11-2022
16.        119409/09-11-2022
17.        121250/11-11-2022
18.        118272/08-11-2022
19.        101235/04-10-2022
20.        122102/14-11-2022
21.        124741/18-11-2022
22.        103524/10-10-2022
23.        11730/09-02-2023
24.        122491/14-11-2022
25.        115464/02-11-2022
26.        124803/20-11-2022
27.        122868/15-11-2022
28.        109262/20-10-2022
29.        137466/16-12-2022
30.        119920/10-11-2022
31.        117335/06-11-2022
32.        120555/11-11-2022
33.        124765/18-11-2022
34.        94164/22-09-2022
35.        118157/07-11-2022
36.        134422/10-12-2022
37.        131994/06-12-2022
38.        124829/20-11-2022