ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΜΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ" [ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2022-23]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΜΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ" [ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2022-23]

- Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την εισαγωγή στο ΠΜΣ "Κοινωνική Θεολογία και Επιστήμες του Ανθρώπου" του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του ΕΚΠΑ κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-23.

- Κανονισμός Λειτουργίας με πληροφορίες για τις Ειδικεύσεις / Θεματικές Ενότητες και περιγραφές μαθημάτων.

- Πληροφορίες: (+30) (+30) 210 727 5812, 697 820 5352, 694 630 3954, matheology[at]soctheol.uoa[dot]gr, http://matheology.soctheol.uoa.gr/.

- Για την παρακολούθηση του ΠΜΣ προβλέπεται καταβολή διδάκτρων 600 ευρώ για καθένα από τα 4 εξάμηνα του ΠΜΣ (Σύνολο: 2.400 ευρώ).

- Το 1ο Εξάμηνο του ΠΜΣ είναι εαρινό και ξεκινά κατά κανόνα τέλη Φεβρουαρίου / αρχές Μαρτίου.

- Τα μαθήματα διεξάγονται δια ζώσης και εξ αποστάσεως.

- Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:  Από 19 Σεπτεμβρίου έως 10 Δεκεμβρίου 2022 [ΠΑΡΑΤΑΣΗ] αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του ΕΚΠΑ https://eprotocol.uoa.gr/

- Αναλυτικές οδηγίες ηλεκτρονικής υποβολής: Μετάβαση στην ιστοσελίδα https://eprotocol.uoa.gr/ > σύνδεση με κωδικούς TAXIS NET > Νέα αίτηση > 05. Αίτηση Yποψηφιότητας σε Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών > Συμπλήρωση στοιχείων > Στο πεδίο ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ συμπληρώνετε ΚΑΙ τη Θεματική Ενότητα (εφόσον η Ειδίκευση έχει πάνω από μία). Παράδειγμα: ΕΙΔ: Επικοινωνιακή Θεολογία, Σχολική Θρησκευτική Αγωγή, Ποιμαντική Θεολογία και Συμβουλευτική / ΘΕ: Ποιμαντική Θεολογία και Συμβουλευτική >  Η ανάρτηση δικαιλογητικών είναι υποχρεωτική μόνο όπου υπάρχει ένδειξη με κόκκινο αστερίσκο > Προεπισκόπηση > οριστική υποβολή. Ασφαλής φύλαξη του αριθμού πρωτοκόλλου (ΑΠ) της υποψηφιότητάς σας.

- Χρήσιμο λογισμικό: Εφόσον χρειαστεί να ενοποιήσετε αρχεία .pdf πριν την ανάρτησή τους στο σύστημσ προτείνουμε τη χρήση της δωρεάν πλατφόρμας https://www.ilovepdf.com/ > merge pdf (για ενοποίηση) ή > compress .pdf (για μείωση μεγέθους). Ομοίως στην περίπτωση φωτογραφιών και εικόνων https://www.iloveimg.com/.